اخبار

Jul 13th بروزرسانی قیمت ها

با سلام و احترام نواسانات و افزایش قیمت ها لطمه بسیار زیادی به کسب و کارها وارد میکند . مستر هاست همواره به این موضوع توجه داشته و تا جای ممکن به این عدم ثبات قیمت ها و افزایش تن نداده است . ... بیشتر »

May 20th انتقال سرور میزبانی - تکمیل انتقال

در جهت افزایش کیفیت سرویس های میزبانی در نظر داریم وب سایت های سرور میزبانی را به یک سرور قدرتمندتر انتقال دهیم و طبق برنامه ریزی های قبلی این انتقال در ساعت 01:00 بامداد 31 اردیبهشت انجام خواهد ... بیشتر »