ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 بخش فروش (مشاوره قبل از خرید)

مشاوره و راهنمایی در مورد خرید سرویس متناسب به شما و ارائه سوریسی با کیفیت

 بخش انتقادات و پیشنهادات

انتقادات و پشنهادات شما (همچنان منتظر پیشنهادات و انتقادات شما هستیم)

 بخش مالی(مرتیط با صورتحساب ها و مشکلات مالی)

بخش مالی مرتبط با پرداخت صورت حساب یا پرداخت وجه از طریق شبکه عضو شتاب